حضور روغن موتور موتول در پیست آزادی

روغن موتور موتول كه سالهاست از اصلي ترين اسپانسرهاي مسابقات موتور اسپرت مثل فرمول وان و موتو جي پي است، در ايران نيز با حمايت و اسپانسري  مسابقات سرعت به رشد اين رشته ورزشي كمك مي كند.

 

داتیس نگین خودرو کارمانیا نیسان چری تیگو 7 تعمیرگاه تخصصی بهنام

تست رنو کولئوس و تلیسمان رایگان توسط نگین خودرو: رنو

MVM x22

DS outlander

جک کرمان موتور

تلگرام
نظر شما !!