حضور روغن موتور موتول در پیست آزادی

روغن موتور موتول كه سالهاست از اصلي ترين اسپانسرهاي مسابقات موتور اسپرت مثل فرمول وان و موتو جي پي است، در ايران نيز با حمايت و اسپانسري  مسابقات سرعت به رشد اين رشته ورزشي كمك مي كند.

 

داتیس کارمانیا نگین خودرو آریزو تعمیرگاه تخصصی بهنام

MVM x22

گزارش خودرو

آمیکو DS outlander

جک کرمان موتور

تلگرام
نظر شما !!