اظهارات بيان شده در مورد پژو تكذيب شد

اظهار نظر درخصوص پژو در حيطه اختيارات مديرعامل ساپكو نيست.

گزارش خودرو

مديرعامل ساپكو اعلام كرد :‌ اظهارنظر در خصوص پژو در حيطه اختيارات من نيست
دكتر حسين نجاري با بيان اين مطلب گفت : اظهارات منتشر شده در باره پژو را تكذيب مي كنم .

تعمیرگاه تخصصی بهنام چری داتیس MVM x22 آمیکو

جک کرمان موتور

نظر شما !!