پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تماس با ما

پایگاه خبری رسمی جوان خودرو به شماره مجوز 82186 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میلاد علمی

نشانی: تهران – شریعتی – خیابان ظفر (دستگردی) – کوچه بامداد – پلاک 4 – واحد 8
تلفن: 22903702

تماس مستقیم: 09121390635