ظاهر جدید برای پلاک گذرموقت

شکل ظاهری جدید برای پلاک گذرموقت طراحی شده و تصاویر نشان می دهد که این پلاک ها رو خودروهای گذرموقت تازه وارد نصب شده اند.

قانون پلاک گذرموقت را برای خودروهایی که مجوز دریافت پلاک ملی را نداشته باشند و فردی بخواهد برای مدت کوتاهی آن را به کشور وارد کند و در این مدت کوتاه با خودرویش در خیابان های کشور تردد کند، در نظر گرفته است.

تا پیش از این، پلاک گذرموقت ابعادی شبیه پلاک های قدیمی داشت. این پلاک ها در ابتدا لیزری (ترکیب دو رنگ زرد و سفید) بودند و بعد از آن به رنگ سفید درآمدند. اما به تازگی ظاهر و ابعاد پلاک گذرموقت تغییر کرده و مشابه پلاک ملی شده است. روندی که پیش از این در مورد پلاک های سیاسی و دیپلماتیک نیز اجرا شد و این پلاک ها نیز به شکل پلاک ملی با رنگ متفاوت درآمدند.

اعداد سمت راست پلاک گذرموقت جدید مهلت تردد خودرو را نشان می دهد و این پلاک ها با حرف (گ) از پلاک های عادی متمایز می شوند. تا پیش از این دوربین های کنترل ترافیکی و کنترل سرعت پلاک گذرموقت با ابعاد قدیمی را پوشش نمی دادند. به نظر می رسد این تغییر شکل و یکسان سازی پلاک ها برای کنترل بهتر تخلفات خودروهای گذرموقت از سوی پلیس راهور باشد.

گزارش خودرو

در ادامه این روند باید دید که آیا پلاک های خودروهای منطقه آزاد که همچنان با فرم سنتی روی خودروهای قرار می گیرند نیز تغییر می کند یا خیر.

قدم به قدم با مراحل تعویض پلاک خودرو

پلاک ملی جدید برای خودروهای سیاسی

صدور پلاک ایران 10 برای خودروهای تهرانی

افزایش هزینه تعویض پلاک

اجاره خودرو در مناطق آزاد چقدر آب می خورد؟

مهلت صدور مجوز ورود موقت برای خودروهای پلاک کیش

ایساکو KTL تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو

جک کرمان موتور

نظر شما !!