فروش فوری اقساطی MVM X33S مدیران خودرو با شرایط منعطف(خرداد 96)

شرکت خودروسازی مدیران خودرو فروش فوری اقساطی خودرو MVM X33S و MVM X33S Sport را با بازپرداخت 12 ماه، 18 ماه، 24 ماه و 30 ماه و با شرایط موجود در جدول ذیل در خرداد ماه 96 اعلام کرد.

فروش فوری اقساطی MVM X33S / MVM X33S Sport با بازپرداخت 12 و 18 ماه (خرداد 96) :

فروش فوری اقساطی 12 و 18 بازپرداخت (خرداد 96) X33S- X33S Sport

فروش فوری اقساطی MVM X33S و MVM X33S Sport (خرداد 96)

فروش فوری اقساطی MVM X33S / MVMX33S Sport با بازپرداخت 24 و 30 ماه(خرداد 96) :

فروش فوری اقساطی بازپرداخت 24 و 30 ماه(خرداد 96) X33S - X33s Sport

فروش فوری اقساطی MVM X33S و MVM X33S Sport(خرداد 96)

جشنواره تابستانه فروش نقدی و اعتباری هایما و گرندویتارا اتوماتیک(خرداد96)

جزئیات فروش، قیمت و زمان تحویل 2008

جشنواره تابستانه فروش اقساطی محصولات ایران خودرو( خرداد 96)

فروش نقدی تابستانه محصولات ایران خودرو (خرداد 96)

فروش نقدی و اقساطی هوندا توسط گلرنگ موتور فامیلی (خرداد96)

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!