پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آب و هوا

هوای تهران سالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر ...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
هوای تهران سالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران روی عدد 58 قرار گرفته و وضعیت هوای قابل قبول است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت ...
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
هوای پایتخت ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران 128 بوده و وضعیت هوا برای گروه های حساس ناسالم است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص ...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شاخص کیفیت هوا تهران در شرایط قابل قبول است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران هم اکنون در جایگاه 61 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال ...
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 137 قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص ...
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 107 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر ...
۸ بهمن ۱۳۹۸
هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است
براساس اطلاعات بدست آمده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 123 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است. به گزارش پایگاه خبری ...
۷ بهمن ۱۳۹۸
شاخص کیفیت هوا پایتخت 71 است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوا تهران در جایگاه عدد 71 قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر ...
۶ بهمن ۱۳۹۸
شاخص کیفیت هوا تهران به عدد 120 رسید/ هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است
براساس اطلاعات بدست رسیده شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در جایگاه عدد 120 قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا ...
۱ بهمن ۱۳۹۸
پایان بارش ها و بازگشت مجدد آلودگی هوا در تهران
شاخص کیفیت هوا تهران هم اکنون در جایگاه 116 قرار گرفته و هوا برای گروه های حساس ناسالم است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو شاخص کیفیت هوا ...
۳۰ دی ۱۳۹۸