پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آزمایش فنی

نکات مورد توجه در آزمایش خودرو
آزمایش پیست خودرو ها اغلب در یک مسیر بیضی شکل که شامل دو مسیر مستقیم آسفالت و دو مسیر منحنی می باشد ،انجام می‏گردد. عواملی مثل مشخصات کلی ...
۲۶ مهر ۱۳۹۴