پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قطعات ماشین سنگین

نکات ایمنی و قوانین رانندگی ماشین های سنگین
راندن ماشین های سنگین با چالش ها و مسئولیت های خاص خود همراه است که نیاز به آگاهی و توجه به ایمنی ...
۲ اسفند ۱۴۰۲