پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قطعات متحرک

نحوه صحیح چک کردن روغن موتور چگونه است؟
سطح روغن داخل کارتل روغن باید مرتب و قبل از سفر چک شود. برای اینکه بدانیم شرایط روغن در داخل کارتل به چه صورتی است و میزان دقیق روغن و کیفیت ...
۲۸ فروردین ۱۴۰۲