پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موتورهای حجم پایین

تفاوت آرایش سیلندر خطی و سیلندر خورجینی
دو نوع آرایش موتور در خودروها داریم. یک آرایش مربوط می شود به سیلندر های خطی و دیگری به سیلندر های خورجینی که در ادامه به تفاوت این دو نوع ...
۲۱ فروردین ۱۳۹۷