پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نرم افزار ماکسیم

حضور نماینده روسی در بازار تاکسی های اینترنتی ایران
در راستای متنوع شدن بازار تاکسی های اینترنتی در ایران، شرکت ماکسیم به عنوان نماینده ای تازه نفس از کشور روسیه در بازار تاکسی های اینترنتی ...
۶ آبان ۱۳۹۶