پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست امور مشتریان شرکت های خودرویی

کارمانیا میزبان ششمین نشست مدیران امور مشتریان شرکت های خودرویی
ششمین نشست تخصصی هم اندیشی اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی با مدیران امور مشتریان شرکت های خودرویی در تاریخ6 اسفند ماه 96 به میزبانی ...
۷ اسفند ۱۳۹۶