پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نظارت بر کالاهای سرمایه ای

بازگشت اضافه پرداخت خریداران تیوولی در صورت دریافت مبلغ بیشتر
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت از عودت مبالغ اضافی دریافتی به خریداران از شرکت رامک خودرو توسط ...
۱۶ تیر ۱۳۹۸