پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نظام قیمت گذاری دستوری

مخالفت تمام قد کمیسیون اقتصادی با نظام قیمت گذاری دستوری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به شدت مخالف با نظام قیمت گذاری دستوری هر کالایی هستیم بیان کرد: در کمیسیون ...
۹ تیر ۱۴۰۰