پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نفت و انرِژی

کارت سوخت به منزله مدیریت مصرف سوخت است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بهره گرفتن مجدد از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین نیست بلکه قصد مدیریت ...
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸