پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نقشه گوگل

مشاهده ترافیک تهران و سایر شهرها در نقشه گوگل
مشاهده ترافیک در انتخاب مسیر معیار مهمی است. این قابلیت سالهاست در نقشه گوگل در اختیار جهانیان قرار دارد و حالا ایران نیز به لیست این ...
۲۸ اسفند ۱۳۹۴