پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماتیندگی داتیس خودرو

دومین شعبه نمایشگاه داتیس خودرو افتتاح می شود
هلدینگ داتیس در نظر دارد دومین شعبه نمایشگاه داتیس خودرو را راه اندازی کند و از دهه اول دی ماه تحویل خودرو مشتریان را به ترتیب الویت آغاز ...
۲۶ آذر ۱۳۹۷