پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل اصفهان

اسنا در قامت یک شرکت دانش بنیان ظاهر شد
شرکت اسنا نوآوری‌های خود را در نخستین نمایشگاه ملی حمل و نقل دانش بنیان اصفهان معرفی کرد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو در جریان ...
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲