پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه تحولات صنعت خودرو

امروز مسئله خودرو چیست؟ برگزاری نمایشگاه یا مدیریت
مجددا صنعت خودرو میزبان جبر و اقدامی است که نه بنایی دارد برای رفع چالش نه مسکنی است برای خاموش کردن درد! به گزارش اختصاصی پایگاه خبری ...
۹ مرداد ۱۴۰۱