پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

210 شرکت در نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید حضور می یابند
به گفته ی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۲۱۰ شرکت و تشکل در نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید شرکت ...
۲۳ تیر ۱۳۹۸