پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیروکار صنعت خودرو آلمان

آیا تولید خودروهای برقی سبب کاهش نیروی کار انسانی می شود؟
توسعه و تداوم تولید خودروهای برقی موجب می شود تا بخش قابل توجهی از نیروکار فعلی در خودروسازان آلمانی مشاغل خود را از دست بدهند. به گزارش ...
۲۴ دی ۱۳۹۸