پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیروی انسانی کروز

استخدام کارجویان تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد در کروز
مدیر منابع انسانی شرکت صنایع تولیدی کروز گفت: بخشی از کارکنان این شرکت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و تاکنون تعدادی زیادی از ...
۳۰ بهمن ۱۴۰۰