پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیسان آفریقای جنوبی

نیسان جوایز کیفیت محصول ⁣IPSOS 2017 را درو کرد!
نیسان آفریقای جنوبی جوایز کیفیت محصول ⁣IPSOS 2017 را درو کرد و به عنوان بهترین خودروساز انتخاب شد. IPSOS یک نظرسنجی است که در آفریقای جنوبی ...
۱۰ دی ۱۳۹۶