پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیما شاهرخ شاهی

یک ساعت رانندگی در خیابان های تهران با نیما شاهرخ شاهی
نه همین ماشین زیبا است نشان آدمیت خاطره علی نسب عکس: علی رنجبران به نقل از مجله تخت گاز “تمرین رانندگی ام در پیست ترک نمی شد.سعی می کردم ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۴