پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز

عنوان واحد صنعتی سبز کشور برای سایپا کاشان
شرکت تولید خودرو سایپا کاشان ،در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز موفق به دریافت تندیس سیمین صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به ...
۱۲ بهمن ۱۳۹۵