پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه بیمه موتورسیکلت

تنها 20 درصد از کل موتورسیکلت های موجود بیمه شخص ثالث دارند!
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، از 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده تنها 2.5 میلیون دسنگاه موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند. ...
۱۱ بهمن ۱۳۹۹