پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه تاکسیرانان

معرفی کیف الکترونیکی پرداخت کرایه تاکسی
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از کیف الکترونیکی جهت پرداخت کرایه مسافران تاکسی رونمایی کرد. به گزارش پایگاه خبری ...
۱۰ آذر ۱۳۹۹
افزایش 200 هزار تومانی هزینه تاکسیداران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: هزینه تاکسیرانان 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده که به دنبال جبران این موضوع هستیم. به گزارش ...
۱۳ آذر ۱۳۹۸