پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همایش ملی ارزش کارآفرینی

ارائه محصول برگزیده سال ۹۸ درحوزه زیرساختهای شبکه های موبایل
«پلتفرم ابری دسترسی چندگانه» همراه اول محصول برگزیده سال ۹۸ حوزه زیر ساخت های شبکه های موبایل شناخته شد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو ...
۲ بهمن ۱۳۹۸