پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همکاری در حوزه ریلی

ایران علاوه بر ارائه خدمات فنی و مهندسی برای اردن واگن می سازد
به گفته ی مدیرعامل راه آهن تعاملات راه آهن های ایران و اردن در حوزه خدمات فنی مهندسی و توسعه زیرساخت ها و تولید ناوگان برای اردن قوت گرفت. ...
۲۳ تیر ۱۳۹۸