پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واحد آموزش گروه بهمن

کسب مقام اول آموزش گروه بهمن برای دومین سال متوالی در ارزیابی ISQI
بنا بر گزارش اعلام شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، واحد آموزش گروه بهمن در ارزیابی سال 97، امتیاز کامل را در کلیه فرآیند ها ...
۳ مرداد ۱۳۹۸