پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واردات اوپل آدام

غریبه‌ای در شهر / بررسی فنی ‌‌‌اوپل آدام در تهران
بهار سال 1395 بود که خبر رسید اوپل آدام ‌‌‌‌‌‌‌به‌ عنوان کوچک‌‌ ترین عضو این خانواده، اجازه واردات به ایران را کسب کرده است. به گزارش ...
۲۸ اسفند ۱۴۰۱