پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واردات روزانه بنزین

واردات بنزین به میزان 15 میلیون لیتر روزانه به کشور
واردات بنزین به میزان 15 میلیون لیتر روزانه به کشور در کنار 81 میلیون لیتر مصرف و تولید 65 میلیون لیتر بنزین، شما را به شرح خبر ذیل اعلام می ...
۶ آبان ۱۳۹۶