پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واردکنندگان قطعه خودرو

بوروکراسی بانک مرکزی مانع بهبود روند تامین قطعات خودرو
یکی از مشکلات تامین قطعات و واردات آن تخصیص ارز نیمایی است که واردکنندگان را دچار تردید کرده. چرا که ممکن است با ارز 4 هزار و 200 تومانی قطعه ...
۱۱ اسفند ۱۳۹۷