پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واسپاری سپهر صادرات

تشکیل دومین جلسه مدیران مالی شرکت های لیزینگ عضو کانون
دومین جلسه مدیران مالی شرکت های لیزینگ درخصوص بحث و بررسی جامع مسائل و مشکلات مالی و مالیاتی شرکتهای لیزینگ و ضرورت استقرار نظام هماهنگ ...
۳ شهریور ۱۳۹۴