پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ورود خودروسازان خارجی

خودروسازان آلمانی در انتظار ورود به ایران
حال که نوید به نتیجه رسیدن مذاکرات از راه می رسد بسیاری از شرکت ها منتظر اجازه برای تجارت با ایران هستند پیش از این مطلبی درباره ...
۲۰ تیر ۱۳۹۴
کدام خودروسازان خارجی به ایران خواهند آمد؟!
رفع شدن تحریم ها حتماً در بازارا ایران تاثیر خواهد گذاشت و مسلماً یکی از مهمترین بازارهای تحت تاثیر بازار خودرو خواهد بود. بعد از صدور ...
۱۸ تیر ۱۳۹۴