پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پژوهای پسابرجامی

جامع ترین کالبدشکافی پروژه تولید پژو 301 / بازخوانی یک قصه ناتمام!
حواشی خودروهای پسابرجامی بازار ایران، از بحث تولید گرفته تا قیمت گذاری، کم نبود. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، چراغ ...
۲۲ تیر ۱۳۹۸