پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیاده رو

هر منطقه یک خیابان کامل / خیابان بهشتی و مطهری گزینه های محتمل این طرح
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: قرار است هر منطقه یک خیابان را به عنوان خیابان کامل معرفی کند و خیابان های مطهری و ...
۱۶ مرداد ۱۳۹۸