پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیامک پرداخت عوارض شهرداری

ماجرای ارسال پیامک بدهی عوارض به شهروندان چیست؟
پیامک‌های پرداخت عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک برای برخی از شهروندان ارسال شده است. ظاهرا هنوز تعدادی از شهروندان نسبت به لزوم شارژ ...
۵ آبان ۱۳۹۷