پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیست میلفورد

نسل جدید کوروت در راه است
اتفاقات اوایل سال گذشته و سندهای منتشر شده در سال 2014 هواداران را امیدوار به معرفی نسل جدید کوروت کرده اند. این احتمال با عکس هایی که چندی ...
۹ تیر ۱۳۹۵