پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشرانه های پیکاپ لندترک پژو

لندترک پژو برای ورود به بازار خاورمیانه آماده می شود
سال گذشته از پیکاپ لندترک خود رونمایی کرد، خودرویی که قرار است تا طبق برنامه این کمپانی در بازار خاورمیانه و آفریقا عرضه شود. به گزارش ...
۲۹ بهمن ۱۳۹۹