پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیش بینی قیمت خودرو

کاهش قیمت خودرو بستگی به سیگنال های سیاسی دارد
یک کارشناس خودرو معتقد است که کاهش قیمت خودرو بستگی به سیگنال های سیاسی دارد، هر چقدر این سیگنال پررنگ باشد، انتظارات متفاوت تر خواهد شد. ...
۷ بهمن ۱۳۹۹