پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیش فروش بدون تاریح

جلوی پیش فروش خودرو بدون تاریخ را بگیرید
به گفته ی نماینده مجلس شورای اسلامی پیش فروش خودرو نباید بدون تاریخ صورت بگیرد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو علیرضا سلیمی نماینده مردم ...
۲۸ خرداد ۱۳۹۸