پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیش فروش یکساله خودرو

سود مشارکت برای پیش فروش خودرو صفر شد
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت، با مصوبه هیئت دولت سود مشارکت برای مبلغ پیش فروش یکساله خودرو، صفر در نظر گرفته شده است. به گزارش ...
۲۰ خرداد ۱۳۹۹