پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چالش های کسب و کار

باید زمینه را برای بهره مندی جامعه از کسب و کار و کارآفرینی آماده کنیم
نخستین همایش کانون کارآفرینی استان تهران با رویکرد توسعه کارآفرینی و برسی چالش های کسب و کار با حضور کارآفرینان مطرح کشور و همچنین ...
۶ تیر ۱۴۰۱