پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چترباز

دریفت هوایی ماشین و هلی کوپتر
فلیکس بامگارتنر چتربازی که همین اواخر پرش از ارتفاع ۲۴ مایلی را تجربه کرده بود در به در دنبال راهی برای سرگرم کردن خود می‌گشت و در این بین ...
۲۰ مرداد ۱۳۹۴