پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چراغ روشن بنزین

با چراغ روشن بنزین چه مسافتی را می توان پیمود؟
بنزین تمام کردن خودرو وسط مسیر، می تواند یکی از اعصاب خورد کن ترین اتفاقاتی باشد که می تواند حین رانندگی رخ دهد. به جز این، باید به خطراتی ...
۶ شهریور ۱۳۹۶