پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چک کردن خودرو

نکاتی پیرامون چک کردن خودرو برای سفرهای تابستانی
خودرو با اخطارهایی بر روی نمایشگر کیلومتر  یادآوری می کنند که باید بیشتر مراقب آنها باشیم و هر ازگاهی موارد خاص را چک کنیم. آنها هشدار می ...
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
نکاتی پیرامون معاینه خودرو قبل از حرکت و استارت
میخواهیم مواردی و نکاتی را برای معاینه خودرو قبل از استارت و حرکت خودرو ب کاپوت را بالا بزنید و اول از همه سطح روغن موتور خودرو را چک کنید ...
۲۷ اسفند ۱۳۹۶