پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارآغرین

جذب کارآفرینان از سوی کشورهای همسایه زنگ هشدار برای اقتصاد کشور
رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران به مناسبت سوم اردیبهشت روز ملی کارآفرینی گفت: کارآفرینان در ایران نسبت به کشورهای همسایه ...
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱