پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارت سوخت آزاد

مردم به امید استفاده از کارت آزاد جایگاه به پمپ بنزین نروند
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: کسی منکر کنترل مصرف نیست ولی مصرف‌کننده واقعی و جایگاه‌های سوخت نباید در سراسر کشور قربانی راهکارهای ...
۶ شهریور ۱۴۰۲
آیا کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها جمع آوری می شود؟
مدیر هوشمند سامانه سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حذف کارت سوخت جایگاهداران بر اساس میزان فروش است به طوری که جایگاه‌های سوختی ...
۲۹ خرداد ۱۴۰۲