پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارخانه تسلا در آلمان

دادگاه آلمانی کار تسلا را برای ساخت گیگافکتوری مشکل کرد
یک دادگاه آلمانی با صدور حکمی، شرکت خودروسازی تسلا را از قطع درختان برای ساخت گیگافاکتوری خود در نزدیکی برلین منع کرده است. به گزارش ...
۲۹ بهمن ۱۳۹۸